IMCAT ASIA

Consultancy(NL)

IMCAT ASIA  Interim Management

Het waarborgen van continuïteit in de bedrijfsvoering van onze klanten door tijdelijke inzet van specialisten op Midden- en Hoger kader niveau.

IMCAT ASIA Consultancy

Het leveren van kennis, kunde en mankracht voor analyse van bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteunen van onze klanten tijdens de implementatiefase.

Doelstellingen IMCAT ASIA-Consultancy

  • Waarborgen kwaliteit, kennis en kunde en mankracht
  • Het leveren van diensten en producten op basis van de wensen van de klant
  • Analyse van uit te voeren werkzaamheden vastgelegd in een plan van aanpak
  • Realiseren van vooraf vastgestelde doelen
  • Tussentijds evalueren van de resultaten gedurende de uitvoering van de opdracht
  • Bijsturen van opdrachtformulering op basis van tussentijdse evaluatie en gewenste doelen

Werkwijze

Doelgericht te werk gaan, korte lijnen, een 1 op 1 relatie met zowel onze opdrachtgevers als haar werknemers, snelheid en ‘personal touch’ zijn enkele trefwoorden die de werkwijze van IMCAT ASIA Consultancy kenmerken.

IMCAT  ASIA Consultancy levert haar opdrachtgevers professionele en klantgerichte oplossingen. Onze Interim Managers en Consultants hebben oog voor de situatie op de werkvloer; de regels en de (politieke) processen, de verschillende partijen en hun belangen. Dit overigens zonder ooit het einddoel uit het oog te verliezen.

Consultants

Onze Consultants vervullen tijdelijke staffuncties bij het uitvoeren van hun opdracht. De keuze van de juiste Consultants hangt af van het vakgebied waarin de consultant zich door opleiding en praktijkervaring in heeft bekwaamd en bewezen advies- en communicatieve vaardigheden. Dit kan zijn het uitvoeren van Risico-analyses, uitvoeren van audits, beschrijven van bedrijfsprocessen en administratieve organisaties (o.a. financiële processen).

Voldoet u aan het hierboven geschetste profiel, stuur dan uw CV en motivatiebrief naar: info@imcatasia.com  Wij nemen vervolgens contact met u op. Vanzelfsprekend worden uw gegevens zeer vertrouwelijk behandeld.